Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Viatris Healthcare Sp. z o.o.
Ul. Postępu 21B
02-676 Warszawa
telefon: + 48 22 546 64 00
recepcja@viatris.com

MYLAN EPD
Ul. Postępu 21B
02-676 Warszawa
telefon: + 48 22 546 64 00
recepcja@viatris.com

Zgłaszanie działań niepożądanych

W celu zgłoszenia działania niepożądanego prosimy
o kontakt pod adresem 
PV.Poland@viatris.com
 lub kontakt telefoniczny pod numerem + 48 22 546 64 00